Cán bộ trắc đạc : 04 cán bộ

Hiện tại công ty đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí : Cán bộ trắc đạc...

Hiện tại công ty đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí : Cán bộ trắc đạc...

Kế toán vật tư : 02 cán bộ

Hiện tại công ty đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí : Chuyên viên vật tư...

Hiện tại công ty đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí : Chuyên viên vật tư...

Kỹ sư QS: 02 cán bộ

Bóc tách khối lượng từ BVTC để làm thanh toán với chủ đầu tư, thầu phụ,… Tham gia lập biện pháp thi công, hồ sơ chất lượng công trình. Tổng hợp, kiểm soát tất cả các phát...

Bóc tách khối lượng từ BVTC để làm thanh toán với chủ đầu tư, thầu phụ,… Tham gia lập...

Cán bộ an toàn : 03 cán bộ

Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường. Quản lý và thực hiện hồ sơ pháp lý của dự án… Thực hiện đề xuất vật tư thiết bị liên quan đến công tác...

Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường. Quản lý và thực hiện hồ sơ...

Cán bộ hồ sơ – QC : 03 cán bộ

Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường. Quản lý và thực hiện hồ sơ pháp lý của dự án… Thực hiện đề xuất vật tư thiết bị liên quan đến công tác...

Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường. Quản lý và thực hiện hồ sơ...