Tuyển dụng

CƠ HỘI LÀM VIỆC HIỆN TẠI

Nhóm công việc

Nhóm công việc

Địa điểm làm việc

Địa điểm làm việc

Loại công việc

Loại công việc

$

Thỏa thuận

Hà Nội

 • Hiện tại công ty đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí :
 • Cán bộ trắc đạc

$

Thỏa thuận

Hà Nội

$

Thỏa thuận

Hà Nội

 • Hiện tại công ty đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí :
 • Chuyên viên vật tư

$

Thỏa thuận

Hà Nội

$

Thỏa thuận

Hà Nội

 • Bóc tách khối lượng từ BVTC để làm thanh toán với chủ đầu tư, thầu phụ,…
 • Tham gia lập biện pháp thi công, hồ sơ chất lượng công trình.
 • Tổng hợp, kiểm soát tất cả các phát sinh của dự án
 • Phối hợp với các bộ phận khác dưới công trường để đảm bảo công việc được giao
 • Báo cáo các bên liên quan khi có yêu cầu.
 • Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

$

Thỏa thuận

Hà Nội

$

Thỏa thuận

Hà Nội

 • Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường.
 • Quản lý và thực hiện hồ sơ pháp lý của dự án…
 • Thực hiện đề xuất vật tư thiết bị liên quan đến công tác an toàn

$

Thỏa thuận

Hà Nội

$

Thỏa thuận

Hà Nội

 • Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường.
 • Quản lý và thực hiện hồ sơ pháp lý của dự án…
 • Thực hiện đề xuất vật tư thiết bị liên quan đến công tác an toàn

$

Thỏa thuận

Hà Nội